Gırık Kafe

Menü Tasarımı

Menü Tasarımları

Menü Tasarımları

Menü Tasarımları

Web Sitesi

Web Tasarım

Kartvizit Tasarımı

Kartvizit Ön Yüz

Kartvizit Arka Yüz

Sosyal Medya Yönetimi

Kafenin Sosyal Medya'sı tarafımca takip edildi. Facebook sayfası oluşturuldu ve bulunduğu konumdaki kişiler tespit edilerek sayfaya aktarıldı. Düzenli olarak reklam çalışması yapıldı.